Service Directory

You are viewing the list for Finland
Change country
 1. C

  1. Clearblue
 2. E

  1. Egentliga Finlands Synskadade rf
  2. Egentliga Finlands Synskadade rf
  3. Etelä-Savon Näkövammaiset ry
 3. F

  1. Föreningen Finlands Dövblinda rf
 4. H

  1. Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry
 5. K

  1. Kaakkois-Suomen Näkövammaiset ry
  2. Kainuun Näkövammaiset ry
  3. Keski-Suomen Näkövammaiset ry
  4. Keski-Suomen Näkövammaiset ry
 6. L

  1. Lapin Näkövammaiset ry
 7. N

  1. Näkövammaiset Käsityöntekijät ry
  2. Näkövammaisten liitto ry
  3. Näkövammaisten liitto ry
 8. O

  1. Opaskoirayhdistys ry
 9. P

  1. Päijät-Hämeen Näkövammaiset ry
  2. Pohjanmaan Näkövammaiset ry
  3. Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry
  4. Pohjois-Karjalan Näkövammaiset ry
  5. Pohjois-Pohjanmaan Näkövammaiset ry
  6. Pohjois-Savon Näkövammaiset ry
  7. Pohjois-Savon Näkövammaiset ry
 10. S

  1. Satakunnan Näkövammaiset ry
  2. Steleto ry
  3. Stöd för de Blindas Undervisning rf
  4. Synskadade barn rf
 11. T

  1. Tampereen seudun Näkövammaiset ry